#include <Wire.h>
#include <U8g2lib.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64

U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C display(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 22, /* data=*/ 21);

bool isInsideTriangle(int x, int y, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3);

static uint32_t lastUpdate = 0;

void setup() {
 Wire.begin(21, 22, 400000);
 display.begin();
 display.setFlipMode(1);
}

void loop() {
 // Delay for 1 second
 if (millis() - lastUpdate >= 1000) {
  // Update timer
  lastUpdate = millis();

  // Gera triângulos aleatórios
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
   int x1 = random(0, SCREEN_WIDTH);
   int y1 = random(0, SCREEN_HEIGHT);
   int x2 = random(0, SCREEN_WIDTH);
   int y2 = random(0, SCREEN_HEIGHT);
   int x3 = random(0, SCREEN_WIDTH);
   int y3 = random(0, SCREEN_HEIGHT);

   // Desenha o triângulo
   display.drawTriangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3);

   // Verifica se um ponto está dentro do triângulo e exibe o resultado
   for (int x = 0; x < SCREEN_WIDTH; x++) {
    for (int y = 0; y < SCREEN_HEIGHT; y++) {
     if (isInsideTriangle(x, y, x1, y1, x2, y2, x3, y3)) {
      display.drawPixel(x, y);
     }
    }
   }

   // Envia o buffer para o display
   display.sendBuffer();

   // Limpa o buffer do display para desenhar o próximo triângulo
   display.clearBuffer();
  }
 }
}

bool isInsideTriangle(int x, int y, int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3) {
 float A = 1.0 / 2.0 * (-y2 * x3 + y1 * (-x2 + x3) + x1 * (y2 - y3) + x2 * y3);
 float sign = A < 0.0 ? -1.0 : 1.0;
 float s = (y1 * x3 - x1 * y3 + (y3 - y1) * x + (x1 - x3) * y) * sign;
 float t = (x1 * y2 - y1 * x2 + (y1 - y2) * x + (x2 - x1) * y) * sign;

 return s > 0.0 && t > 0.0 && (s + t) < 2.0 * A * sign;
}
Loading
ssd1306