/*
MENO A PRIEZVISKO: Radovan Marko
DATUM: 11.10.2023
PREDMET: Prax
PLATFORMA: ARDUINO UNO – simulator Wokwi (platforma = kde resp. co vykonava program )
NAZOV DOMACEJ ULOHY: CW41-2:  Analog Read Serial, – simulacia vo Wokwi
POPIS ZADANIA: keď hýbeme potenciometrom, tak vypisuje hodnoty od 0-1023 (pre arduino UNO)
VYSLEDOK TESTOV: Všetko funguje tak ako má, či software, či hardwear

HISTORIA :
— tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/AnalogReadSerial
— neznámy autor
*/
/*
 AnalogReadSerial

 Reads an analog input on pin 0, prints the result to the Serial Monitor.
 Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu).
 Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

 This example code is in the public domain.

 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/AnalogReadSerial
*/

void setup() {       //program medzi hranatými zátvorkami po zapnutí Arduina len raz.
 
 Serial.begin(9600);    //inicializuje sériovú komunikáciu rýchlosťou 9600 bitov za sekundu:
}


void loop() {  //program v týchto hranatých zátvorkách beží neustále, pokým nevypneme Arduino
 // read the input on analog pin 0:
 int sensorValue = analogRead(A0);   //prečítajte si vstup na analógovom pine 0:

 Serial.println(sensorValue);         //vytlačte si prečítanú hodnotu:
 delay(1); // oneskorenie medzi čítaniami kvôli stabilite
}