/*
MENO A PRIEZVISKO: Radovan Marko
DATUM: 11.10.2023
PREDMET: Prax
PLATFORMA: ARDUINO UNO – simulator Wokwi (platforma = kde resp. co vykonava program )
NAZOV DOMACEJ ULOHY: CW41-3:   Read Analog Voltage, – simulacia vo Wokwi
POPIS ZADANIA: keď hýbeme potenciometrom, tak vypisuje napätie 
VYSLEDOK TESTOV: Všetko funguje tak ako má, či software, či hardwear

HISTORIA :
— tento program bol prevzaty z Internetu na linku Wokwi: https://docs.arduino.cc/built-in-examples/basics/ReadAnalogVoltage
— neznámy autor
*/
/*
 ReadAnalogVoltage

 Reads an analog input on pin 0, converts it to voltage, and prints the result to the Serial Monitor.
 Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu).
 Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.

 This example code is in the public domain.

 https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BuiltInExamples/ReadAnalogVoltage
*/


void setup() {      //program medzi hranatými zátvorkami po zapnutí Arduina len raz.
 
 Serial.begin(9600);  //inicializuje sériovú komunikáciu rýchlosťou 9600 bitov za sekundu:
}


void loop() {          //program v týchto hranatých zátvorkách beží neustále, pokým nevypneme Arduino
 int sensorValue = analogRead(A0); // prečítať vstup na analógovom pine 0:

 float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Preveďte analógové čítanie (ktoré sa pohybuje od 0 do 1023) na napätie (0 - 5V):  


 
 Serial.println(voltage);  // vypíšte prečítanú hodnotu:

}