// výstupný pin pre LEDku
int ledPin = 13;
int ledPin_modra = 7;
 /* setup metóda sa vykoná iba raz a to pri prvom štarte alebo pri
stlačení tlačitka reset na Arduino doske */
 void setup() {
 pinMode(ledPin, OUTPUT); // Nastavíme pin ako výstupný
 pinMode(ledPin_modra, OUTPUT); // Nastavíme pin ako výstupný
 
}
/*
loop metóda sa vykonáva neustále dokola, samozrejme pokiaľ je Arduino
pripojené do USB portu alebo na iný zdroj napätia
*/
void loop() {
 digitalWrite(ledPin, HIGH); /* pošleme na ledPin hodnotu HIGH (čo je vlastne hodnota 1), teda 5 voltov tzn. LEDka svieti */
 delay(1000); // čakáme 1000 milisekund (1 sekundu)
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 delay(200); // čakáme 1200 milisekund (0.2 sekundu)

 digitalWrite(ledPin_modra, HIGH); 
 delay(200); // čakáme 200 milisekund (0.2 sekundu)
 digitalWrite(ledPin_modra, LOW); 
 delay(200); // čakáme 1200 milisekund (1 sekundu) 

 digitalWrite(ledPin_modra, HIGH); 
 delay(200); // čakáme 200 milisekund (0.2 sekundu)
 digitalWrite(ledPin_modra, LOW); 
 delay(200); // čakáme 1200 milisekund (1 sekundu) 

}